Sorting Algorithms 2

مطالب دیگر:
📒پروپوزال بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش مورد مطالعه📒مبانی نظری ابطال رأی داوری📒پروپوزال تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران همدلی، مثبت گرایی، تساوی بر رضایت شغلی کارکنان در ادارات امور📒پروپوزال اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شه📒پروپوزال بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و📒مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن📒مبانی نظری پیمان های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان📒مبانی نظری پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین الملل📒مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ📒مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی📒مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی📒پروپوزال تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران📒تابع فارسی ساز اعداد در php📒دیوان زمانی📒دیویدهیوم ودیدگاهها📒رابطه سياست و ادبيات📒راز و رمز نوشتن📒راهبردهاي آموزشي در زمينه اختلالات ديكته نويسي و نحوه درس📒رستم پسر زال📒رستم و اسفندیار📒رمان سووشون📒روح را تابان كن از انوار ماه📒مبانی نظری سازمان همكاري اقتصادي (اكو)📒روسياهان - اصلي📒مبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا
حجم فایل : 84.8 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 28 بنام خدا Sorting Algorithms 2 Quicksort الگوريتم کلي quicksort يکي از عناصر را به عنوان محور انتخاب کنيد. عناصر را به دو زير مجموعه چپ و راست تقسيم کنيد. تمام عناصر زير مجموعه سمت چپ از مح|50683592|یو اِکس-uxs|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان Sorting Algorithms 2آماده دریافت می باشد .

حجم فایل : 84.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 28
بنام خدا Sorting Algorithms
2 Quicksort الگوريتم کلي quicksort
يکي از عناصر را به عنوان محور انتخاب کنيد.
عناصر را به دو زير مجموعه چپ و راست تقسيم کنيد.
تمام عناصر زير مجموعه سمت چپ از محور کوچکتر هستند.
تمام عناصر زير مجموعه سمت رلست از محور يزرگتر هستند.
الگوريتم را براي زير مجموعه هاي بدست آمده تکرار کنيد.
نيازي به ادغام نداريم
محور در هر مرحله سر جاي درست خود قرار دارد. Quicksort void quicksort(int* arrayOfInts, int first, int last)
{
int pivot;
if (first < last)
{
pivot = partition(arrayOfInts, first, last);
quicksort(arrayOfInts,first,pivot-1);
quicksort(arrayOfInts,pivot+1,last);
}
}
Quicksort int partition(int* arrayOfInts, int first, int last)
{
int temp;
int p = first; // set pivot = first index
for (int k = first+1; k <= last; k++) // for every other indx
{
if (arrayOfInts[k] <= arrayOfInts[first]) // if data is smaller
{
p = p + 1; // update final pivot location
swap(arrayOfInts[k], arrayOfInts[p]);
}
}
swap(arrayOfInts[p], arrayOfInts[first]);
return p;
}
Partition Step Through partition(cards, 0, 4)
P = 0 K = 1 P = 1 K = 3
cards[1] < cards[0] ? No cards[3] < cards[0]? Yes
P = 2
P = 0 K = 2 temp = cards[3]
cards[2] < cards[0] ? Yes cards[3] = cards[2]
P = 1 cards[2] = cards[3]
temp = cards[2] P = 2 K = 4
cards[2] = cards[1] cards[4] < cards[0]? No
cards[1] = temp
temp = cards[2], cards[2] = cards[first]
cards[first] = temp, return p = 2;

Complexity of Quicksort بدترين حالت: O(n2)
بدترين حالت کي اتفاق مي افتد؟
ليست مرتب يا تقريبا مرتب
زير مجموعه هاي بدست آمده نامتعادل خواهند شد.

در حالت متوسط پيچيدگي برابر O(n log2n) است حالت متوسط اين الگوريتم حالت غالب است Complexity of Quicksort رابطه بازگشتي: (حالت متوسط)
2 زير مساله داريم.
اگر محور خوب باشد سايز هر کدام ½ مساله اصلي است.
هزينه تابع partition برابر O(n)است.

a = 2 b = 2 k = 1
2 = 21
تئوري master: O(nlog2n) Complexity of Quicksort رابطه بازگشتي: (بدترين حالت)

دو زير مجموعه با سايز هاي 1 و n-1 خواهيم داشت.
نمي شود از تئوري master استفاده کرد. چون b يعني اندازه زير مسائل ثابت نيست.
n-1/n n-2/n-1 n-3/n-2
اما مي شود اعداد را با هم جم...