Post Natal Growth Abnormalities

مطالب دیگر:
آشنایی با مفاهیم مکانیک کوانتم به روایت مدل های ریاضیآشنایی با مهدويت و مهدی موعود از دیدگاه اسلام و آینده جهانآشنایی با انواع انرژی های تجدید پذیر و استفاده آنهاآشنایی با مواد لایروبی و آبراهه ها و اثرات فیزیکی و شیمیایی آنهاآشنایی با مهندسی نرم افزار و Class Diagramآشنایی با حمل و نقل بین المللی و روشهاي حمل كالا در تجارت بين الملليآشنایی با شيوه هاي رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش هاي تكنولوي هاي نوين اطلاعات و ارتباطاآشنایی با روشهای نوین آموزش و تدریسشنایی با روشهای آزمایش دستگاه تنفسی و معاینات بالینی دامآشنایی با مدیریت و اصول مديريتي فايول و رویکردهای کلاسیک و نوینآشنایی با تدریس و انواع روش های تدریسآشنایی با روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهانبررسی رویدادهای مهم هنری قرن بیستمآشنایی با انواع الگوها و روشهای نوین تدریسآشنایی با انواع روشهاي پيشگيري از بارداري (تنظيم خانواده)روش جدید برای لب‌خوانی با استفاده از پردازش تصویرآشنایی با تحقیق و عناصر و قواعد آنبررسی کاربردها و مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای درپزشکیبررسی نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکانبررسي عوامل موثر در مشاركت سياسيآشنایی با تدریس و انواع روشهای تدریسآشنایی با انرژِی هسته ای وآثار کاربردهای آن در کشاورزیبررسی علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردانبررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تيزهوش و عاديبررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهر مشه
حجم فایل : 108.1 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 40 بنام خدا اهداف : 1- تعريف كوتاهي قد 2- رشد طبيعي 3- فيزيوپاتولوژي كوتاهي قد 4- استفاده از سن استخواني Bone age 5- سن قدي Height age 6- نكات مهم در شرح حال كودك كوتاه قد 7- نكات مهم در معا|50683581|یو اِکس-uxs|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان Post Natal Growth Abnormalitiesآماده دریافت می باشد .

حجم فایل : 108.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 40
بنام خدا اهداف : 1- تعريف كوتاهي قد
2- رشد طبيعي
3- فيزيوپاتولوژي كوتاهي قد
4- استفاده از سن استخواني Bone age
5- سن قدي Height age
6- نكات مهم در شرح حال كودك كوتاه قد
7- نكات مهم در معاينه فيزيكي كودك كوتاه قد
8- كوتاهي قد مناسب و نا مناسب
9- علل شايع كوتاهي قد Post Natal growth abnormalities رشد يك پارامتر سلامتي است
كوتاهي قد علامتي از يك بيماري مهم است . بطور كلي : مادر ، Hightist Society زندگي مي كنيم
اكثراً نگران كوتاهي قد هستند
تعداد كمي بيمار هستند
اكثراً نياز به توضيح و حمايت دارند تعريف كوتاه قد : 1- هر كودكي كه SD[3TH] 2 يا بيشتر از متوسط قد كودكان هم سن و هم جنس خود كمتر باشد
2- اگر 3-2 بار به فاصله 6 ماه سرعت رشد قدي كمتر از th 25 پرسنتايل باشد 80% بچه هائي كه 3SD ازmean كمتر هستند كوتاهي قد پاتولوژيك دارند
80% بچه هائي كه 2SD از mean كمتر هستند كوتاهي قد طبيعي دارند مراحل طبيعي رشد : شير خوارگي
كودكي
بلوغ مراحل طبيعي رشد : سن افزايش طول قد

سال اول cm 25
سال دوم cm10
سال دوم تا چهارم هر سال cm5/7
سال چهارم تا بلوغ هر سال cm5/7-5
در زمان بلوغ :
دختران cm 28-23 year/ cm 9
پسران cm 28-26 year / cm 3/10
بطور كلي پس از منارك cm 7-1 افزايش قد وجود دارد .
20% از كل قد نهايي در زمان بلوغ ايجاد مي شود به علت اثرات توام
هورمون رشد
استروئيد جنسي
بطور كلي بايد توجه داشت كه :
60% كودكان مراحل رشد را طبيعي مي گذرانند
20% كودكان رشد سريع دارند
20% كودكان رشد كند دارند
در سن 14 سالگي cm15 تفاوت قد بين كودكان با رشد سريع و كند وجود دارد ارتباط قد دوران كودكي و قد نهايي
در سن 5/2-2 سالگي كودكان به نصف قد خود ميرسند8/0 = R
ارتباط قد بدو تولد وAdult Height 25/0 است عوامل موثر بر رشد 1- تغذيه
2- ژنتيك
3- هورمون ها
4- متابوليك
5- سيكولوژيك
و 80-70% رشد تحت تأثير ژنتيك است . عوامل كاهش دهنده هورمون رشد
افزايش FFA
پروژسترون
عوامل پسيكولوژيك
بيماري هاي ارگانيك
سوء‌ تغذيه
سوماتورستانين
هيپرگليسمي
كورتون
عوامل افزايش دهنده هورمون رشد هيپوگلسمي
آمينواسيدها
ورزش
سكس استروئيد
فصل بهار و تابستان مكانيسم اثر هورمون رشد تمايز Prechondrocyte
تمايزPreadipocyte
افزايش IGFI مكانيسمIGFI
باعث رشد سلول هاي تمايز يافته مي شود هورمون تيروئيد 1- افزايش فعاليت IGFI در غضروف
2- ماچوريشن غضروف
3- افزايش سنتز و ترشح...